آجیل رژیمی چهار مغز

165,000 تومان / کیلوگرم

قیمت عمده : 150000 تومان برای خرید بالای 5 کیلوگرم

وزن مورد نیاز خود را بر حسب کیلوگرم وارد کنید.

کیلوگرم