آجیل پنج مغز لوکس

137,500 تومان / کیلوگرم

قیمت عمده : 125000 تومان برای خرید بالای 5 کیلوگرم

وزن مورد نیاز خود را بر حسب کیلوگرم وارد کنید.

کیلوگرم