مغز تخمه کدو

105,000 تومان / کیلوگرم

کیلوگرم
خرید بالای 5 کیلوگرم از هر محصول به قیمت عمده محاسبه می شود