پسته اکبری خام درجه 2

159,500 تومان / کیلوگرم

قیمت عمده : 145000 تومان برای خرید بالای 5 کیلوگرم

وزن مورد نیاز خود را بر حسب کیلوگرم وارد کنید.

کیلوگرم