پسته کله قوچی خام درجه یک

178,200 تومان / کیلوگرم

قیمت عمده : 162000 تومان برای خرید بالای 5 کیلوگرم

وزن مورد نیاز خود را بر حسب کیلوگرم وارد کنید.

کیلوگرم